წითელი მშრალი

კაბერნე ქვევრის

წითელი მშრალი

ოჯალეში ქვევრის

წითელი მშრალი

ოცხანური საფერე

წითელი მშრალი

საფერავი

წითელი მშრალი

საფერავი ქვევრის

წითელი მშრალი

საფერავი რეზერვი

თეთრი მშრალი

რქაწითელი ქვევრის

თეთრი მშრალი

მწვანე ქვევრის

თეთრი მშრალი

ქისი ქვევრის

წითელი მშრალი

ხიდისთაური

წითელი ნახევრად ტკბილი

ქინძმარაული

წითელი ნახევრად ტკბილი

ოჯალეში

წითელი მშრალი

ოცხანური საფერე

წითელი მშრალი

საფერავი

თეთრი მშრალი

ჩინური ქვევრის

თეთრი მშრალი

კრახუნა

თეთრი მშრალი

კრახუნა ქვევრი

თეთრი მშრალი

მანავი

ვარდისფერი მშრალი

ვარდისფერი მშრალი

თეთრი მშრალი

ცოლიკოური

თეთრი მშრალი

ცოლიკოური ქვევრი